Elindult a Közösségi Terek Kárpátalján projekt!

Közösségi terek

A Magyar Ifjúsági Konferencia kezdeményezésére egyéves, összmagyar összefogáson alapuló program indul Kárpátalján a magyar közösségek és fiatalok támogatására.

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma által 2015-ben indított és sikeresen megvalósított kétéves adománygyűjtő és közösségtámogató projekt rávilágított arra, hogy a szülőföldön való megmaradásban, az elvándorlás megfékezésében és a háború okozta nehézségek átvészelésében fontos szerepet játszanak a helyi közösségek és az őket közvetlen támogató anyaországi kezdeményezések. E munka folytatásaként és az elért eredményekre támaszkodva a Magyar Ifjúsági Konferencia felismerte a projektben rejlő lehetőségeket, és a 2017-es évben továbbgondolva felkarolta azt.

Ennek hozadékaként a 2017 tavaszától induló program célja a közösségi élet megerősítése, a fiatalok közösségbe vonása, a gyermekek értékes szabadidő eltöltésének biztosítása, a családok, szülők tehermentesítése, valamint az iskolai oktatást kiegészítő délutáni foglalkozások és kisközösségi programok. A Program további célja, hogy felhívja a figyelmet a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetére, közelről mutasson rá a segítségnyújtás lehetőségeire, a régió magyar értékeire és az irántuk való közös felelősségünkre. A program a 2017-es év vonatkozásában a közösségépítő munkát, önkéntes közösségi terek vezetőinek képzését, valamint új Közösségi Terek létrehozását és működtetését tűzte ki célul.

A megvalósítást és a hozzá kapcsolódó pályázatot a Magyar Ifjúsági Konferencia koordinálja. Szakmai támogatók: EMMI Ifjúságpolitikáért és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Államtitkárság Ifjúságügyi Főosztálya, Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft., Magyar Cserkészszövetségek Fóruma. A program megvalósításához szükséges forrást a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. adománya biztosítja.

Célunk olyan Integrált Ifjúsági Közösségi Terek létrehozása, melyek feladata az ott élő ifjúsági lehetőségeinek javítása, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, érdekképviseleti rendszerek működésének elősegítése. Ezen ifjúsági terek egyben civil közösségi színterekké is válnak, hiszen lehetőséget adnak civil aktivitások megvalósításához.

A helyszínek megválasztásánál már meglévő infrastrukturális lehetőségekre (ifjúsági klubok, iskolák, plébániák, helyi önkormányzati épületek, cserkészotthonok) alapoz. A 2017 tavaszától induló projektrészben, két-három Közösségi Teret szeretnénk támogatni.

A közösségi terek módszertani alapját a Magyarországon sikerrel működő - az Új Nemzedék Plusz projekt intézményfejlesztési részeként létrejött - ifjúsági információs és tanácsadó irodák adják.

Kapcsolódó dokumentumok: