Elkészült a MIK 2016-2020 időszakra szóló kiadványa

Projekttár

Kedves Olvasó!

A MIK egyik fő tevékenysége a magyar identitás, anyanyelv, kultúra megőrzésével, a
magyar nemzet testi, szellemi és erkölcsi gyarapodásával és az ifjúságban rejlő erőforrások kiteljesítésével összefüggő kormányzati intézkedések és nem kormányzati, egyházi és civil törekvések összehangolása.

1999-es alakuló ülésünk óta a közös munka töretlen, és biztos alapokon áll. 2016-ban új
fordulatot vett együttműködésünk: közel másfél évtized után jogi személyiséget kapott szervezetünk. Az informális létből kilépve szervezetünk működése és felépítése nem változott, azonban az új színtérnek köszönhetően rengeteg új lehetőség nyílt meg előttünk.

A jelenleg kézben tartott Projekttár nevű füzetben ezekből az új lehetőségekből állítottunk
össze egy válogatást, mely egyben a következő öt esztendő célkitűzéseit és feladatait is
tartalmazza.

Jó olvasást kívánok!

Szórád Gábor
elnök

Letöltés: Projekttár 2016-2020