Régiók

A MIK régióiról:

A MIK régiókra bontott szervezeti felépítését a magyar történelmi múlt határozza meg. A MIK régiói: Bánság és Regát, Burgenland, Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Magyarország, Muravidék, Nyugati diaszpóra és Vajdaság.

A MIK működése során tiszteletben tartja a régiók autonómiájának elvét, és képviseleti tevékenysége során érvényesíti tagjainak együttesen meghatározott értékeit és érdekeit.

A MIK-ben a magyarországi, határon túli és a diaszpóra magyar ifjúsági szervezeteinek öt típusa jelenik meg: a diákszervezetek, a korosztályos-ifjúsági szervezetek, a cserkészszervezetek, a történelmi egyházak ifjúsági szervezetei, valamint a politikai pártok ifjúsági szervezetei. A közös munka alapja azon felismerés, hogy a felelős magyar fiatalok és szervezeteik azonos alapértékek mentén dolgoznak, függetlenül attól, hogy melyik régióban fejtik ki tevékenységüket. Ezen értékek: a magyar nemzethez való tartozás tudata, a szülőföldön való megmaradás, hagyományok megtartása és ápolása, a közösségek értékteremtő munkája, a tudás, a képzettség tisztelete, valamint a szabadidő értékes és hasznos eltöltése.

Tagszervezetek régiók szerint:

Bánság és Regát:

Országos Magyar Diákszövetség

Burgenland:

Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája

Erdély:

Centrum Studiorum Egyesület

Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 

Erdélyi Magyar Ifjak

Magyar Ifjúsági Értekezlet

Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége

Magyar Ifjúsági Tanács

Minta Ifjúsági Szervezet

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Országos Magyar Diákszövetség

Romániai Magyar Cserkészszövetség

Felvidék:

Diákhálózat

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Via Nova Ifjúsági Csoport

Horvátország:

Kárpátalja:

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet

Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Momentum Doctorandus

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

Magyarország:

Doktoranduszok Országos Egyesülete

Doktoranduszok Országos Szövetsége

Fidelitas 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

Magyar Önkéntes Liga Egyesület

Magyar Református Egyház

Societas – Baloldali Ifjúsági Mozgalom

Muravidék:

Kultúra Fejlődéséért Egyesület

Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet

Nyugati diaszpóra:

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Vajdaság:

Vajdasági Ifjúsági Fórum

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség

Vajdasági Magyar Diákszövetség

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ