Tagszervezetek

MIK Állandó Bizottság

 

Elnök:  Veres Márton

Elnökség:

bánsági és regáti régió:  Szénás Szabolcs

burgenlandi régió:  Somogyi Attila

horvátországi régió: Sipos Krisztina

erdélyi régió:  Talpas Botond -alelnök

felvidéki régió:  Csémi Szilárd

kárpátaljai régió:  Rigó István

magyarországi régió: Szontágh Szabolcs -alelnök

muravidéki régió: Dr. Kaszás Mihály

nyugati régió:  Lendvai-Lintner Imre

vajdasági régió:  Sóti Attila

 

Felügyelő Bizottság:

Bogáty Boglárka

Sorbán Attila Örs

Varró Zsolt


 

Tagszervezetek régiók szerint:

Bánság és Regát

Burgenland

Erdély

Felvidék

Horvátország

Kárpátalja

Magyarország

Muravidék

Nyugati diaszpóra

Vajdaság