#EP Vol.1. Ifjú titán Felvidékről - Irány az EP

tárnokbalázs

Interjú Tárnok Balázzsal a nemzeti kisebbségek jogainak élharcosával


Felvidéken is elindult az Európa Parlament választási kampánya. Miért döntöttél úgy, hogy elindulsz ezen a megmérettetésen az MKP színeiben? 

Bár eddig nem volt politikai szerepvállalásom, az elmúlt években szakmai szinten foglalkoztam az európai uniós joggal és kapcsolatokkal, valamint a nemzeti kisebbségek védelmével. Úgy éreztem, hogy a megszerzett tudást most közösségem szolgálatában kell hasznosítanom. Májusban sorsdöntő, Európa jövőjét meghatározó választásra kerül sor. Soha nem övezte még ekkora figyelem az európai választásokat, soha nem voltak az európai témák ennyire részei mindennapjainknak, mint ma. Az idei választás tétje az, hogy a következő évtizedekre új irányt jelöljünk ki Európának. Ennek érdekében hangosan és határozottan kell kimondanunk, hogy mit akarunk mi, felvidéki magyarok: olyan Európát, amely jövőt ad nekünk, megvédi polgárait és kiáll az olyan hagyományos értékek mellett, mint a nemzet, a család vagy a keresztény identitás. 

Melyek azok a legfontosabb üzenetek, amelyeket a kampányban közvetíteni akarsz a választók irányába?

Egyéni választási programomban hat prioritást jelöltem meg.

1) Nemzeti kisebbségek védelme – Minority SafePack európai parlamenti támogatása és egy európai kisebbségvédelmi törvény elfogadása.

2) Nemzeti kisebbségek által lakott régiók több európai uniós fejlesztési támogatáshoz jussanak, meg kell szüntetnünk a nemzeti régiók gazdasági diszkriminációját.

3) Európa biztonságának megőrzése – meg kell védenünk az EU külső határait, fel kell lépnünk az illegális migráció ellen, hiszen Európa belső határmentessége csak így tartható fenn.

4) Segítenünk kell a fiatalok európai érvényesülését ösztöndíjakkal, szakképzéssel, nyelvtanulási és utazási lehetőségekkel, a fiatal vállalkozók támogatásával.

5) Meg kell óvnunk a környezetet, ösztönözni kell a gyártókat a kevesebb szemét termelésére és meg kell védenünk a Csallóköz ivóvízkészletét.

6) Támogatnunk kell a családokat, a gyermekvállalást, hiszen hosszútávon ez jelenthet megoldást Európa népesedési válságára. 

Szerinted Felvidéken 2019-ben hatással van  a magyar fiatalokra az Európai Unió? Ha igen, akkor látják e előnyét vagy hátrányát a tagságnak, amennyiben igen, úgy mik azok?  

Úgy gondolom, hogy a felvidéki fiatalok alapvetően pozitívan viszonyulnak az Európai Unióhoz és az uniós tagsághoz. Ma számunkra már magától értetődőnek számít, hogy szabadon utazhatunk, tanulhatunk és vállalhatunk munkát Európában. Mi már egy olyan világba születtünk bele, ahol a határtalanság a természetes. A fiatalok rengeteget tudnak profitálni ebből a szabadságból. Jómagam is élveztem és élvezem ezeket az előnyöket. Egyetemi tanulmányaim alatt Erasmus ösztöndíjas hallgatóként nemzetközi jogi és európai jogi képzésen vettem részt Hollandiában, a Radboud Egyetemen. Rengeteg tapasztalatot szereztem, ezért úgy gondolom, hogy a fiatalokat minden lehetséges módon támogatnunk kell.

Ahogyan említtem, politikai programomban külön figyelmet szentelek a fiatalok támogatásának. Bővítenünk kell az ösztöndíjprogramok, így az Erasmus forrásait, nagyobb figyelmet szentelve az egyes európai tagállamok eltérő bérviszonyainak. Növelnünk kell a fiatal vállalkozók uniós támogatását, hogy minél többen indíthassák el saját vállalkozásukat, hozzájárulva ehhez az Európai Unió szolgáltatási piacának bővüléséhez. Segítenünk kell a fiatal munkavállalók európai szakképzési programokon való részvételét, hogy a szakemberek egyes, itthon sokkal nehezebben elsajátítható szaktudást az Unió tagállamaiban szerezhessék meg, és ezt a tudást itthon kamatoztassák. Ki kell terjesztenünk az ingyenes vonatjegyeket biztosító DiscoverEU program kereteit, amelyet jelenleg 18 éves uniós polgárok vehetnek igénybe 30 napig terjedően, azonban indokolt lenne az életkori keretek szélesíteni, legalább 25 éves korig. Ingyenes nyelvtanulást kell biztosítanunk minél több fiatal számára, hogy az EU országaiban, helyben szerezhessenek pótolhatatlan nyelvi és kulturális ismereteket.

Te milyen célokat tűztél ki magad elé a következő 2-5 évre? 

Közösségem képviseletét a szívügyemnek tartom, ezért is vállaltam most a politikai megmérettetést. Ahogy eddig is tettem – leginkább háttérmunka keretében –, a továbbiakban is dolgozni szeretnék. Úgy tűnik, lesz feladat bőven. A Rákóczi Szövetség alelnökeként kiemelt figyelemmel követem a felvidéki magyar iskolaválasztást, igyekszem a kampányból aktívan kivenni a részem. Emellett a Szövetség egyéb programjaiba is igyekszem bekapcsolódni a Felvidéken. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a felvidéki társadalmi szervezetekkel, polgármesterekkel, egyházak vezetőivel és lehetőség szerint minél több emberhez eljuttassuk a Szövetség üzeneteit.

Emellett a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló, Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért c. európai polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtéséből is szeretném kivenni a részem. Négy éve segítem Dr. Sobor Dávid ügyvéd úr munkáját, aki a székelyek jogi képviseletét látta el az Európai Unió Bírósága előtt a kezdeményezés bejegyzésének elutasítása miatt az Európai Bizottsággal szemben indult perben. Tavaly májusban a Székely Nemzeti Tanács küldöttségének tagjaként részt vettem a másodfokú eljárás tárgyalásán is. A fáradtságos jogi munkát siker koronázta, hiszen az Európai Unió Bírósága 2019. március 7-én közzétett másodfokú ítéletében közel hatévi pereskedés után a Székely Nemzeti Tanácsnak adott igazat az Európai Bizottsággal szemben. Május elejével tehát várakozásaink szerint a Bizottság bejegyzi a kezdeményezést, és megkezdődhet az európai aláírásgyűjtés, amely során egy év alatt hét tagállamban egymillió aláírást kell összegyűjtenünk (hasonlóan a Minority SafePack-hez).

Hol tart a Minority SafePack kezdeményezés? Itthon és az Európai Unió intézményeiben milyen feladatok várnak rád még ebben az ügyben?

A Minority SafePack magyarországi aláírásgyűjtésének szakmai irányításában a Rákóczi Szövetség jogi tanácsadójaként vállaltam szerepet. Az aláírások hitelesítése 2018 nyarán megtörtént, a következő lépés pedig a sikeres kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz. A FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) küldöttgyűlése 2018. júniusában felhatalmazta a FUEN elnökségét, hogy találja meg a legmegfelelőbb pillanatot a Minority SafePack Európai Bizottsághoz történő benyújtására. 2018 őszén a FUEN személyes találkozót kért az Európai Bizottságtól, azonban Jean-Claude Juncker elnök elutasította ezt a felkeresést. A FUEN elnöksége ekkor úgy határozott, hogy a kezdeményezést a májusi európai választások után – várhatóan 2019 novemberére – felálló új Bizottságnak fogják benyújtani, mivel a jelenlegi Bizottság semmilyen fogékonyságot nem mutatott a nemzeti kisebbségek védelmére, a kezdeményezés benyújtására pedig egyszeri lehetőség kínálkozik. Miután a szervezők benyújtották a kezdeményezést a Bizottsághoz, a testületnek három hónapja van válaszolni a kezdeményezésre.

Jelenleg két szálon zajlik az előkészítő tevékenység. Összeállt egy jogászokból álló nemzetközi szakértői csoport, melynek én is tagja vagyok, annak érdekében, hogy szövegszerű javaslatokat dolgozzon ki, amit majd a Bizottság elé terjeszt. Mindemellett jelentős lobbitevékenység is zajlik az Európai Parlamentben és a tagállami kormányok képviselőinél. A kezdeményezéshez ugyanis a jogalkotási folyamat során meg kell szerezni a szükséges többségi támogatást. Az Európai Unió egy reform előtt áll, és ebbe a változásba szükségszerűen bele kell férjen, hogy a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos hozzáállás is megváltozzon. Ezt szolgálja a Minority SafePack.